Werknemer/Employee

Kun je de vraag niet terugvinden in de werkinstructies of FAQ’s ? Stuur dan een e-mail naar uw werkgever of bel je werkgever. Je wordt door je werkgever verder geholpen.

Can’t find your question in the work instructions or FAQs? Send an e-mail to your employer or call your employer. You will receive further assistance from your employer.