Personeelsadministratie

Ook de personeelsadministratie kunnen wij u geheel of gedeeltelijk uit handen nemen, van het signaleren van personeelsmutaties tot het opstellen van arbeidsovereenkomsten en diverse personeelsrapportages. Indien gewenst, kan er ook voor extra ondersteuning worden gezorgd, of dit nu incidenteel is bij projecten of op gezette tijdstippen.

Signaleren en verwerken van personeelsmutaties.

Aanleggen en bijhouden van personeelsdossiers.

Doorgeven van personeelsmutaties aan externe instanties, zoals UWV, bedrijfsverenigingen en pensioenfondsen.

Invullen van WW-, WAZO- en WIA- aanvraagformulieren.

Toezien op de naleving van de CAO en/of bedrijfseigen regelingen.

Verrichten van de Eerstedagsmelding (EDM).

Administreren en beheren van personeelsverzekeringen.

Informatie geven aan medewerkers en leidinggevenden met vragen.

Aanleveren van rapportages m.b.t. personeel, wagenpark en verzuim.

Verrichten van de herstelmelding bij UWV van medewerkers die na 42 weken ziekte ziek zijn gemeld bij UWV.

Indexeren reiskostenvergoedingen.

Agenderen van gemaakte afspraken die in de toekomst zullen gaan gelden, zoals bonussen, loonsverhogingen en BHV-vergoedingen.

Indienen van aanvragen tot compensatie van kosten van ouderschapsverlof.

Opstellen van werkgeversverklaringen.

Invullen van vragenformulieren inzake personeel t.b.v. Branche organisaties, CBS, etc.

Aanvragen dispensatie voor bepaalde regelingen.