Adviesdiensten

Naast administratieve ondersteuning kunnen wij u van dienst zijn met adviezen over salarisadministratie en diverse P&O-onderwerpen. Dit kan variëren van het bedenken van oplossingen voor acute problemen of vraagstukken tot aan het adviseren over beleid en procedures en bij vragen over loonheffing en sociale zekerheid.

Maken en versturen van arbeidsovereenkomsten inclusief pakket van formulieren, behorend bij een aanstelling.

Opstellen van diverse brieven, op verzoek van HR of management.

Administratief begeleiden van reorganisaties.

Assisteren van de afdeling HR bij pieken in het werkaanbod, indien noodzakelijk ook op locatie.

Begeleiden van controles op loonbelasting, Sociale Verzekeringswetten en Pensioenfondsen.

Verzamelen en verstrekken van relevante gegevens inzake overnames, samenvoegingen, oprichtingen en liquidaties van bedrijven.